Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Život sboru

Vedení sboru

Kazatel, správce sboru:
Emeritní kazatel sboru: 
MTh. Jevhen Fursov
ThDr. Tadeáš Firla
Staršovstvo:
Sbor je veden a spravován nejen kazateli ale také staršovstvem, které je voleno každé čtyři roky členy církve.
Staršovstvo se skládá z šesti starších, z nichž každý má na starost určitou oblast.

Mariusz Danel – místopředseda staršovstva;

Samuel Boszczyk – hospodář sboru;

Oleksandr Kovalov – misie, evangelizace;

Karin Delongová – sborové akce, narozeniny, oznámení;

Tomáš Bolek – diakonie, návštěvy;

David Pařík - dorost, mládež                                      


Co děláme

Poslání Církve bratrské

Církev se od začátku své existence zaměřovala na péči o lidi osamocené, seniory a na službu nemocným. Věnovala také pozornost rodinám, dětem a mládeži. Chceme být živou a aktivní církví, která srozumitelným způsobem prezentuje pravdu o Bohu současné generaci. Našim záměrem není vnucovat své postoje a přesvědčení druhým. Zároveň však nabízíme pomoc, jsme otevřeni pro hledající. Toužíme být pro náš národ nositeli lásky, naděje a svědky formování našich životů skrze Boží působení.

Sbor v Horní Suché
Praktická služba se projevuje v těchto oblastech:
1.    Bohoslužba (kázání, uctívání Boha, společenství, svátosti, budování vztahů)
2.    Výchova (služba všem generacím, vyučování Bible, skupinky)
3.    Pastorace (návštěvy v rodinách, zdravotnických zařízeních, poradenství)
4.    Služba společnosti (přijetí a péče o imigranty, vztah s romskou komunitou, služba na ulicích, potravinová a sociální podpora osobám soc. slabým, rozhovory se Svědky Jehovovými, rozdávání Biblí institucím a jednotlivcům).