Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Objevujeme Krista, oslovujeme svět

VIZE SBORU

Jakým sborem chceme být? Chceme být sborem, který objevuje Krista a pak je schopen oslovit svět.

-    Pan Ježiš Kristus přišel na tuto zemi, aby zjevil Boha Otce srozumitelným způsobem a svojí přítomností, skrze Církev, oslovil společnost, ve které žijeme. Proto abychom byli schopni toto poslání naplnit, potřebujeme sami neustále růst v poznání Krista.

-    Objevovat Krista.  Slova Jana Křtitele: „ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte“ (Jan. 1:26), jsou aktuální i dnes. Možná jsme vyrůstali v křesťanském prostředí, roky chodili do sboru, ale pravda je taková, že Kristus zůstává tím, koho do jisté míry neznáme. A ten stupeň neznalosti Krista je u každého jiný. Zaslíbení Ježíše platí pro všechny: „Já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám“ (Jan. 17:26). Jsme schopni zjevovat Krista světu jen do té míry, nakolik jsme ho objevili sami.


JAKÝM SBOREM CHCEME BÝT

I.    “Nízkoprahový sbor” – Ježíšův model:

-    “Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali.” (Marek 2:15).

-    “Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!“ (Mat.11:19).

II.    Sbor pro všechny lidi. Chceme vytvořit příjemné prostředí pro všechny sociální a etnické vrstvy – „výběrčí daní a různé hříšníky“, přistěhovalce, intelektuálně a světonázorově odlišné skupiny lidi:

-    náš sbor je pro ateisty;

-    náš sbor je pro pochybující lidi;

-    náš sbor je pro lidi, kteří zápasí s hříchem;

-    náš sbor je pro svaté a spravedlivé lidi;

-    náš sbor je pro ty, kteří sami nechodí do sboru, ale pošlou tam děti (dorost, mládež);

-    náš sbor je pro všechny obyvatele Horní Suché a okolních měst.

III.    Sbor, který oslovuje svět. Model objevování Krista prvními učedníky: přiblížit se, poznat, a uvěřit. Chceme být sborem, který skrze různé aktivity a budovaní vztahů přibližuje lidem Ježíše, pomáhá poznat ho a vybízí, aby uvěřili a rozhodli se následovat Ježíše Krista.