Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Služba cizincům

Služba cizincům

"Byl jsem cizincem a přijali jste mě" (Mat. 25:35)

"Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce" (Deut. 10:17-19)

Příjetí cizinců jako součást autentického křesťanského života

Jako sbor máme velikou výsadu, že cizí lidé, kteří přicházejí mezi nás, se zde cítí dobře. Přijeti cizince a pomoc lidem na cestách se pro křesťany stávají jedním z úkolů, k nimž jsou povoláni. Lze je chápat jako důležitou součást křesťanského étosu, jako jeden ze znaků autentického křesťanského života a jeden z projevů služby lásky jak ve formě individuální pomoci, tak prostřednictvím pomoci organizované ze strany církevních obcí. Tento úkol a jeho naplnění souvisejí jak s vlastní identitou křesťanů, tak s vírou, s osobním vztahem k Bohu a s chápáním Boha.

Máme výsadu žít a sloužit v blízkosti pobytového uprchlického střediska. Hezké vztahy s těmito cizinci jsou pro nás velkým požehnáním, přinášejí nám mnoho radosti a nadšení. Modlíme se a promýšlíme další setkání. Jednou z kontaktních aktivit jsou společné Bowlingy. Většina našich přátel se na ně těší a vyvrcholením je vždy společné jídlo, seznamování se a hry pro děti. Toto je aktivita většinou pro podzimní a zimní období. V létě obvykle organizujeme pikniky. Společně jíme, bavíme se, poznáváme vzájemně své kultury, snažíme se jim pomoci v drobných věcech, pozýváme je do svých domovů. Ty, kteří projeví zájem, zveme a později zapojujeme do našich církevních programů. Rozhodli jsme se jim projevovat lásku nezávisle na tom, zda uvěří, nebo ne, zda přijmou naši pomoc, nebo ji později odmítnou. Rádi bychom jim i jejich dětem vytvořili ovzduší naděje a pokoje. Chceme být tam, kde by zajisté byl i náš Pán. Prožíváme jistotu, že On je s námi. Potěšuje nás, inspiruje a ochraňuje svou přítomností a láskou.